Monthly Archive: December 2018

0

Surat Ijin Pendirian Madrasah Oleh Kementerian Agama

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, Segala Puja dan Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan seluruh nikmat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah...