About

Struktur Madrasah Diniyah Al-Muslimun :

Kepala Sekolah   : Furqon., S.H

Sekertaris   : Ali Khumaini

Bendahara   : Ali Khumaini

Guru Pengajar  :

? Furqon., S.H

? Ali Khumaini

? Tuwarno

? Iwan

? Ummu

? Istiqomah

 

Visi Madrasah Diniyah Al-Muslimun :
?Menjadi Madrasah Diniyah yang berasaskan al-Qur’an dan hadis sesuai pemahaman ahlus sunnah waljama’ah dalam beraqidah, ibadah, dan berakhlak islam.

Misi Madrasah Diniyah Al-Muslimun :

?Menjadikan Al-Qur’an dan Hadis sebagai pedoman hidup.

?Menyiapkan generasi penghafal al-Qur’an dan Hadis.

?Menyiapkan generasi beraqidah benar, beribadah sesuai sunnah, dan berakhlak islam.

?Membekali ilmu-ilmu alat sebagai media dalam memahami agama.

 

Target lulusan Madrasah Diniyah Al-Muslimun :

? Murid hafal minimal 3 juz (30, 29, 28 )

? Murid hafal minimal 100 Hadis

? Murid mampu membaca dan menerjemahkan Al-Qur’an dengan baik dan benar

? Murid mampu berbicara dan memahami Bahasa Arab

? Murid dapat beribadah sesuai Rasullullah Shallallahu alaihi wasallam

? Murid berkepribadian dan berakhlak Islam