Surat Ijin Pendirian Madrasah Oleh Kementerian Agama

Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin, Segala Puja dan Puji Syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan seluruh nikmat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, para sahabat dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berpegang teguh pada sunnah beliau sampai hari kiamat.

Sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta’ala. Allah Ta’ala berfirman:

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللهِ (53)

“Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah-lah (datangnya)…” (QS. An-Nahl: 53)

Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah Ta’ala berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Dan Nikmat yang datang kali ini adalah dengan resminya Madrasah Diniyah Al-Muslimun mendapatkan Ijin Pendirian dan Pelaksanaan Program Belajar Mengajar dari Kementerian Agama dengan Nomor Statistik 311.2.35.78.0403.

Dengan resminya ijin penyelenggaraan pendidikan ini semoga Madrasah Diniyah Al-Muslimun semakin dapat menjalankan program pendidikan yang lebih baik lagi. Mampu menjadikan kader kader muslim muslimah yang Beriman dan Bertaqwa kepada Allah Subhanallahu wa Ta’ala sesuai dengan teladan kami Nabi dan Rasul Allah Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Bersungguh sungguh untuk menjadikan Al-Qur’an dan As Sunnah sebagai satu satunya pedoman dalam seluruh lini kehidupannya. Sesuai dengan moto Madrasah Diniyah Al-Muslimun “Mencetak Generasi Rabbani”

Demikianlah tulisan singkat ini, Semoga Allah Ta’ala memberikan pertolongan-Nya kepada kita untuk mensyukuri nikmat-Nya dan menjadikan kita hamba-Nya yang pandai bersyukur.

28 Rabi’ul Awwal 1440 H.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *